OBRÓBKA I MONTAŻ

UWAGA: Przy zakupie i przed przystąpieniem do obróbki należy zwrócić uwagę, aby płyty, z których zostanie wykonany dany produkt, pochodziły z jednej partii produkcyjnej. Z powodu zmiennych właściwości materiałów i parametrów procesu produkcyjnego poszczególne partie materiału mogą w niewielkim stopniu różnić się odcieniem kolorów. Te drobne różnice w barwie nie są wadami materiału i w związku z tym nie mogą być przedmiotem reklamacji. Należy tę kwestię uwzględnić w planowaniu i zarządzaniu realizacją projektu przed zastosowaniem odpowiednich rozwiązań projektowych.

INFORMACJE OGÓLNE

Materiał STARON®  może być obrabiany za pomocą narzędzi tnących z końcówkami karbidowymi i maszyn do obróbki drewna.
Najistotniejszymi krokami obróbki są:

  • cięcie
  • frezowanie
  • wiercenie
  • klejenie
  • formowanie
  • szlifowanie

OBRÓBKA PŁYT MINERALNO-AKRYLOWYCH.
Technologia firmy MIRKA

Wykończenie powierzchni: mat

matt_1

1. Szlifowanie powierzchni

Szlifuj powierzchnię równomiernie za pomocą materiału ściernego Abranet zgodnie z następującą kolejnością granulacji: P120 > P180 > P320 > P500

matt_2

2. Wykańczanie powierzchni

Wykończ powierzchnię materiałem ściernym Abralon o granulacji 360.

 matt_2a
 matt_3

3. Kontrola powierzchni

Wytrzyj powierzchnię do czysta ściereczką z mikrowłókniny.

Wykończenie powierzchni: satyna

matt_1

1. Szlifowanie powierzchni

Szlifuj powierzchnię równomiernie za pomocą materiału ściernego Abranet zgodnie z następującą kolejnością granulacji: P120 > P180 > P320 > P500

matt_2

2. Wykańczanie powierzchni

Wykończ powierzchnię materiałem ściernym Abralon o granulacji 360. Krążek zwilż wodą!!!

 matt_2a
 matt_3

3. Kontrola powierzchni

Wytrzyj powierzchnię do czysta ściereczką z mikrowłókniny.

Wykończenie powierzchni: połysk

matt_1

1. Szlifowanie powierzchni

Szlifuj powierzchnię równomiernie za pomocą materiału ściernego Abranet zgodnie z następującą kolejnością granulacji: P120 > P180 > P320 > P500 > P800

matt_1

2. Szlifowanie powierzchni

Wykończ powierzchnię materiałem ściernym Abralon o granulacji 500.

matt_2

3. Wykańczanie powierzchni

Wykończ powierzchnię materiałem ściernym Abralon o granulacji 3000.

 matt_2a
 

4. Wykańczanie powierzchni

Poleruj powierzchnię za pomocą pasty polerskiej Polarshine 10 i futra z wełny jagnięcej

 matt_3

5. Kontrola powierzchni

Wytrzyj powierzchnię do czysta ściereczką z mikrowłókniny

KLEJENIE

Arkusze z materiału STARON®  można kleić ze sobą za pomocą kleju STARON®  z metakrylanu metylu. Klej ten jest dobierany do koloru arkuszy. Po usunięciu resztek kleju z procesu klejenia i po ostatecznym wykończeniu powierzchni spoiny są praktycznie niewidoczne.

ROZSZERZALNOŚĆ

Charakterystyczny współczynnik rozszerzalności cieplnej materiału wynoszący 30.5×10-6 [1/K] (co odpowiada 1 mm na metr, przy różnicy temperatur ΔT wynoszącej 30°C) musi zostać uwzględniony we wszystkich zastosowaniach materiału.

KSZTAŁTOWANIE

Arkusze materiału STARON®   mają właściwości termoplastyczne i mogą być kształtowane w elementy przestrzenne. Możliwy promień gięcia zależy od grubości oraz od koloru materiału.

Solid / Sanded Grubość arkusza: 6mm Promień gięcia: ok.25mm
Solid / Sanded Grubość arkusza: 12,3mm Promień gięcia: ok.76mm
Aspen / Pebble Grubość arkusza: 12,3mm Promień gięcia: ok.127mm
Quarry / Metallic Grubość arkusza: 12,3mm Promień gięcia: ok.203mm

Uwagi:
Odkształcenia powstawać mogą w:
a) procesach próżniowych
b) procesach prasowania

Arkusze materiału „Tempest” mogą być kształtowane wyłącznie w ograniczonym zakresie. 
W przypadku specjalnych instalacji zalecamy przeprowadzenie testów odkształceń.

TECHNOLOGIA WYKONYWANIA CZĘŚCI TŁOCZONYCH

Obróbka materiału Staron®  umożliwia kreatywne tworzenie zróżnicowanych części tłoczonych, do których produkcji używa się trzech podstawowych procesów:

ODLEWANIE

Części tłoczone z materiału STARON® spełniające wymagania rynków międzynarodowych odlewane są w zamkniętych formach przez firmę Samsung w jej zakładach..

PROCES GŁĘBOKIEGO TŁOCZENIA

Arkusze materiału STARON® mają właściwości termoplastyczne i mogą być kształtowane w trzech wymiarach. Technika głębokiego tłoczenia umożliwia wytwarzanie prostych form, pod warunkiem zachowania ograniczeń materiałowych. Produkty te powstają w procesach prasowania lub tłoczenia podciśnieniowego.

PROCES ŁĄCZENIA

W przypadku łączenia możliwe jest połączenie ze sobą klejem elementów wykonanych różnymi technikami, co umożliwia tworzenie elementów o bardziej złożonych kształtach.

PROMIENIE WEWNĘTRZNE I ŻŁOBIENIA

Z punktu widzenia higieny, najlepszym przejściem pomiędzy płaszczyznami poziomymi, a pionowymi w instalacjach z materiału STARON®   jest przejście półokrągłe. Uzyskuje się je klejąc dwa arkusze klejem STARON®  i na koniec frezując łuk (o promieniu R=12,5 mm). Odpowiednie narzędzia umożliwiają również wykonywanie okrągłych łączeń w narożnikach wewnętrznych.

WSTAWKI

Dzięki zastosowaniu wstawek i technik klejenia, materiał STARON® oferuje dwie podstawowe możliwości projektowania elementów wykorzystujących wstawki.

Wstawki wklejane  

W tym przypadku elementy z materiału STARON® łączy się ze sobą za pomocą kleju STARON® po wcześniejszym wyfrezowaniu (obrabiarką sterowaną numerycznie) odpowiednich kształtów. Struktury barwne arkuszy pozostają nienaruszone i uzupełniają się wzajemnie.

Wstawki odlewane

Frezowane pustki (na obrabiarkach sterowanych numerycznie) są wypełniane klejem STARON® o odpowiedniej barwie, a następnie po utwardzeniu się kleju, szlifowane na płasko. Wstawki te mogą mieć kolory jednolite, mają strukturę ciągłą i mogą być dopasowywane kolorystycznie do wymagań klientów.

PODŚWIETLENIA

Specjalne arkusze z materiału STARON® (tzn. arkusze w kolorze Dazzling White) są przepuszczalne dla światła i umożliwiają tworzenie nowatorskich obiektów z efektami świetlnymi. Możliwości projektowania dodatkowo zwiększają techniki frezowania wzorów (lokalne zmniejszenie grubości materiału) i wstawki barwne.

Miejsca łączeń arkuszy i spoiny klejone powodują przy podświetleniu powstawanie cieni, dlatego należy ich unikać lub odpowiednio uwzględnić w projekcie. Należy również zwrócić uwagę na dostępne wymiary arkuszy STARON®. Do podświetleń stosować wyłącznie zimne źródła światła.

ŁĄCZENIA ŚRUBOWE

Nigdy nie skręcać płyt bezpośrednio, ani wkrętami samogwintującymi.
Połączenia śrubowe wykonuje się korzystając z wkładanych w wykonane otwory kołków z tworzywa sztucznego.

Alternatywy:
Połączenia śrubami penetrującymi lub kołki rozporowe.

OCHRONA TERMICZNA

Podczas instalacji płyt kuchennych w blatach wykonanych z arkuszy STARON® należy zwrócić uwagę na następujące kwestie:

  1. Kształtowanie narożników wewnętrznych z malejącym promieniem.
  2. Wzmocnienie narożników wewnętrznych i wycięć za pomocą elementów blaszanych z gamy produktów STARON® Plattenelementen.
  3. Maskowanie krawędzi arkuszy STARON®  taśmą ciepłochronną

W porównaniu do innych materiałów, z których wykonywane są blaty kuchenne, powierzchnie wykonywane z materiału STARON® charakteryzują się doskonałą odpornością termiczną. Niemniej jednak istnieje możliwość uszkodzenia płyt z tego materiału w przypadku bezpośredniego ustawienia na niej gorących patelni, naczyń lub niektórych urządzeń emitujących ciepło, takich jak: grille elektryczne lub smażalnice/frytkownice. Aby zabezpieczyć powierzchnię blatu, należy zawsze stosować odporne na wysokie temperatury maty lub podstawki ze stopkami gumowymi. Powierzchnie z materiału STARON® należy chronić przed skrajnie wysokimi temperaturami.

Przedstawione powyżej informacje dla projektantów są jedynie fragmentem z zaleceń dotyczących obróbki materiału STARON®. Zawierają one jedynie informacje o charakterze pomocniczym w procesie opracowywania projektu szczegółowego.