JUAN – J. Szałański spółka jawna realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Przeprowadzenie audytu wzorniczego oraz opracowanie strategii wzorniczej dla firmy JUAN”

  • Cel projektu – opracowanie strategii wzorniczej na podstawie przeprowadzonego audytu wzorniczego
  • Planowane efekty – zwiększenie konkurencyjności firmy na rynku produktów dedykowanych branży meblowej poprzez wprowadzenie nowych produktów, zdobycie nowych klientów w tym zagranicznych, zmianę wzornictwa w oferowanych produktach, nowe sposoby komunikacji z klientem, nowe kanały dystrybucji.
  • Wartość Projektu – 116 850,00 PLN
  • Dofinansowanie projektów z EFRR – 80 750,00 PLN