Przeprowadzenie audytu wzorniczego oraz opracowanie strategii wzorniczej dla firmy JUAN