DOTACJE Z UE

Przeprowadzenie audytu wzorniczego oraz opracowanie strategii wzorniczej dla firmy JUAN

Wdrożenie innowacyjnego produktu w JUAN